Ordensregler

 • Adgang til motionscentret
  • Alle skal lukke sig ind med sin egen nøglebrik(det er ikke tilladt at gå ind sammen med et andet medlem, vi skal kunne se, hvem der aktuelt befinder sig i motionscentret)
  • Der er video overvågning, og der vil løbende blive taget stikprøver.
 • Opførsel i lokalerne
  • Vis hensyn til andre. Støjende/truende opførsel accepteres ikke.
  • Du skal rette dig efter de henvisninger, som du får fra personale/instruktører
 • Oprydning og aftørring efter brug
  • Du skal følge de anvisninger, der er ophængt ved de enkelte motionsredskaber.
  • Håndklæde skalmedbringes og redskaber skal aftørres efter brug for sved, m.v.
  • Vægtskiver, bolde, måtter og lignende skalsættes på plads efter brug.
  • Beskadigede genstande skalmeldes til en instruktør eller til et medlem af bestyrelsen.
  • Aflever alt i samme stand, som du allerhelst selv vil modtage det. Kun på den måde kan vi bevare et motionscenter, hvor alle synes, det er rart at komme.
 • Påklædning
  • Du skal være iført rent indendørs træningstøj og fodtøj, når du benytter centret
  • Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Tanktop, sports-BH eller lign. må benyttes, dog skal brystkassen være tildækket af toppen.
 • Ansvarlig benyttelse af motionsredskaber
  • Styrketræning sker på eget ansvar. Forkert træning kan være direkte skadelig. Søg derfor rådgivning hos vore instruktører og lad være med at eksperimentere med dit eget helbred. Motionscentret er ikke bemandet med instruktører i hele åbningstiden.
  • Du skal være fyldt 15 år for at træne i fitnesscentret,og før du må træne, SKAL du have en instruktørtime med én af vores uddannede instruktører. Timen bookes på hjemmesiden!
  • Har du ingen erfaring med brugen af maskinerne, skaldu have en instruktørtime, før du må påbegynde træningen
  • Børn må ikke opholde sig i motionscentret. Spædbørn i lift er dog tilladt.
  • Du kan ikke beslaglægge/reservere udstyr i fitnessafdelingen – længere pauser holdes væk fra udstyret.
  • I tilfælde af kø ved en kredsløbsmaskine, skal du give plads efter 25 minutters brug.
 • Benyttelse af motionscentrets musikanlæg
  • Centrets musikanlæg må kun benyttes ved det fastsatte lydniveau
  • Egne medbragte lydkilder skal benyttes ved hovedtelefoner
  • Vis hensyn til andre – det er jo ikke alle, der har samme musiksmag.
 • Hals Motionscenter er medlem af Antidoping Danmark
  • Alle der kommer i motionscentret har pligt til at efterleve gældende dopingregulativer.
  • Det er ikke tilladt at medbringe dopingmidler i motionscentret.
  • Det er ikke tilladt at træne i centret, såfremt man har indtaget dopingstoffer.
  • Alle har pligt til at anmelde, såfremt man har mistanke om anvendelse/salg af dopingstoffer
  • Brud på dopingreglerne medfører anmeldelse og karantæne fra alle landets fitness centre.
 • Man kan bortvises, såfremt man bryder én eller flere af ovennævnte regler
  • Ved bortvisning bliver din nøglebrik deaktiveret. Betalt kontingent refunderes ikke.
 • Du accepterer disse regler, så snart du har købt dig adgang til motionscentret.