Til Turister / For Tourists

Til turister

Hvis du kun opholder dig kort tid i Hals, har du alligevel mulighed for – på en billig måde – at benytte dig af Hals Motionscenter.

• Du kan købe dags-billetter til 50 kr.
• Du kan købe ugebilletter til 150 kr.
• Du skal desuden betale et depositum på 100 kr. for nøglebrikken, som du får igen, når du afleverer brikken rettidigt.
• HUSK at en nøglebrik kun må benyttes af den person, der har købt den. Indgangen er videoovervåget og der laves løbende stikprøvekontrol.
• Nøglebrikken giver direkte adgang til Motionscentrets Fitness-afdeling.
• Det er også muligt at booke en plads på ét af vores hold, f.eks.: Spinning, DanceFit eller Styrke/Puls.
• Der medfølger en booking-vejledning, når du køber din nøglebrik.
• Nøglebrikker kan købes i: BYENS KIOSK, Aalborgvej 18, Hals

Du kan naturligvis også melde dig ind via vores hjemmeside: www.halsmotionscenter.dk og købe et månedsabonnement eller endnu længere medlemskab (se priser på hjemmesiden)

Husk at:
• Træning sker på eget ansvar
• Der er ikke instruktører tilstede i hele åbningstiden.
• Du skal behandle redskaberne ansvarligt.
• Du skal rydde op efter dig.
• Du skal rengøre de redskaber, du har brugt. Husk at medbringe et håndklæde.
• Undgå støjende/truende adfærd så alle besøgende føler sig godt tilpas.
• Det er ikke tilladt benytte eller medbringe dopingstoffer.

Her finder du byens kiosk

For tourists

If you only stay in Hals for a short while (during holidays or just for a weekend), you can still use Hals Motionscenter in a very cheap way.

• You can buy a one-day-key for 50 DKK.
• You can buy a one-week-key for 150 DKK.
• You have to pay a deposit for 100 DKK which you get repaid, when you bring back the key in time.
• Remember that a key can only be used by the person, who bought it – we are checking up throughout the day.
• The key provides direct access to Fitness.
• It is also possible to book access to our team activities, for example: Spinning, DanceFit or Strength/Pulse.
• You receive a booking instruction when you buy your key.
• You can buy these keys at: BYENS KIOSK, Aalborgvej 18, Hals.

Of course you can choose to sign up as an active member and buy keys for 1 month or more (look at our site: www.halsmotionscenter.dk to check up the prices)

Please remember:
• Training is at your own risk
• You will not find an instructor in the center all day.
• You must treat all machines and tools properly.
• You must put all used equipment in place.
• You must clean the machines, which are used. Remember to bring a towel.
• Avoid noisy/threatening behavior so all our visitors can feel comfortable.
• It is not allowed to use or bring doping substances.

You will find Byens Kiosk here