NYHEDER

Hals Motionscenter åbner igen den 15. juni

Åbner 15. juni
Glæd jer, for nu har også motionscentre fået grønt lys for åbning igen efter Covid-19 nedlukning.

Vi har dog af Kulturministeriet modtaget de gældende retningslinjer for genåbning, og da disse retningslinjer kræver en del ændringer og tiltag fra Hals Motionscenters side, har vi brug for nogle dage til at få alt på plads, så alle kan føle sig trygge ved at komme tilbage til centret.

Vi er klar til at åbne igen mandag den 15. juni, - åbningstiderne er uændrede!

Tiltag i forbindelse med åbningen:

• Holdtræning – max 8 deltager pr. hold. Der markeres med snore i loftet, hvor hver enkelt deltager må stå (medbring EGEN måtte)
• Spinning – max 17 pr. hold (cyklerne flyttes, så der er en afstand af min. 2 meter mellem hver)
• Fitness: For at vi har mulighed for at styre, hvor mange der befinder sig i rummet af gangen, har vi valgt også at lade adgang til fitness foregå via bookingsystemet. I kan booke jer ind til indgang med en times interval, hvorefter jeres brik vil give adgang til centret indenfor denne time.
Der vil åbnes op for max 10 af gangen!
• Fitness: Vi vil mærke nogle af maskinerne med strimler, som betyder, at denne ikke må benyttes. Dette er nødvendigt, for at vi kan overholde afstandskravene
• Omklædning: Klæd om hjemmefra, omklædningsrummene lukkes af
• Rengøring: Der vil blive gjort rent min én gang om dagen, hvor alle kontaktflader tørres af med vand og sæbe.
• Afspritning: Alle brugere SKAL spritte de brugte maskiner og redskaber af efter brug. Det er op til hver enkelt, om I ønsker at spritte af FØR træningen også!

• Generelle retningslinjer:
o Bliv hjemme, hvis du har symptomer på sygdom!
o Vask eller afsprit hænder
o Hold afstand!
o Host eller nys i ærmet!
o Vurder selv, om du er i risikogruppen og om du derfor bør blive hjemme!

Denne nedlukning har desværre været med en del omkostninger for os, ligesom vores indtjeningsgrundlag naturligt nok er blevet mindsket markant. Denne situation gør, at hvor gerne vi end ville, så har vi ikke mulighed for at kompensere vores medlemmer mere end vi allerede har gjort ved at forlænge jeres abonnement med 18 dage (varigheden af den første fase af nedlukningen).

Vi håber på forståelse for dette, så vi også i fremtiden kan tilbyde træning i et motionscenter, som vi er glade for og meget stolte af i vores by.
Vi glæder os til at komme i gang igen og håber I gør det samme!
Forlængelse af abonnementer.. Vi har besluttet os for på nuværende tidspunkt at tilbyde jer alle en 18 dages forlængelse af jeres abonnement, som vi nu automatisk vil lægge i forlængelse af jeres nuværende abonnement. De 18 dage svarer ca til den tid, hvor vi, som situationen er nu, vil holde centret lukket. Når vi når efter den 30/3, som er den umiddelbare dato, som regeringen har sat som frist for lukningen af aktiviteter som eksempelvis Hals Motionscenter, vurderer vi situationen igen. Vi håber denne løsning er tilfredsstillende for jer, og vi appellerer til jeres forståelse for, at vores indtjeningsgrundlag lige nu er lig nul, men vores udgifter slipper vi ikke udenom. Vi håber meget at I hygger jer derhjemme. Vh Fitnessudvalget
Hold kroppen i balance
Begynder TRX
Intro kettlebell
Spinning
Kettlebell
TRX
Jettes dancefit
Seniorabonnement
Morgen tirsdagsspinning
Lars og Helle
Kettlebell træning
Nyt fra Halsmotionscenter
Faktablad om holdtræning